Hvordan virker laserterapi?

Laserterapi baserer sig på et hidtil ufravigeligt princip fra fysikkens verden som lyder: Energi kan ikke skabes, og energi forsvinder aldrig. Energi kan i stedet ændre form og overføres fra ét objekt til et andet.

Med laserbehandling overføres energien fra laserlyset til kroppens celler, hvor det kan benyttes som brændstof.
Laserlyset trænger med sine helt specielle egenskaber og sin energi dybt ind i vævet, ind til den enkelte celle og ind til hver eneste lille mitochondrie, hvor energien absorberes og dermed overføres.

Cellen får derved energi til at udføre alle de opgaver, som den i forvejen er programmeret til, heriblandt kroppens naturlige helingsproces.

Hvis du for eksempel tilfører laserenergi efter en skade, opnår du en acceleration af kroppens naturlige helingsproces.
Princippet er her illustreret grafisk med et eksempel (en forstuvning) på diagrammet “Accelerated Natural Healing”.

Første behandling ( 30 min ) pris. 300 kr.
Efterfølgende behandling ( 15 min ) pris. 250 kr.

Indikationer som laser kan hjælpe med

Akutte skader Kroniske tilstande
Fibersprængninger Frossen skulder
Forstuvning Hovedpine
Hævelse Migræne
Insektstik
Knoglebrud Overfladeproblemer
Vabler Blå mærker / mindre sår
Overbelastningsskader
Achillesenebetændelse Piriformissyndrom
Hælspore Senebetændelse
Karpaltunnelsyndrom Seneskedebetændelse
Lændesmerter Slimsækinflammation
Myoser Springerknæ
Piriformissyndrom Tennisalbue / Golfarm