Klinikken har ydernummer og modtager patienter med gyldig lægehenvisning.

Der kan desværre ikke oprettes aftale via online booking til behandlinger med lægehenvisninger.

Ring venligst 46360600 og indtal besked på telefonsvaren, med dit navn og telefonnummer og vi kontakter dig.

Der vil være et økonomisk tilskud fra den offentlige sygesikring ved brug af lægehenvisning. Regionen har fastsat priser på alle ydelser samt tilskud.

Der vil altid være en egenbetaling når man kommer til behandling med en lægehenvisning hos en statsautoriseret fodterapeut.

Alle lægehenvisninger giver tilskud til den specifikke behandling og der gives derfor ikke fodbad samt creme til disse behandlinger.

Der er mulighed for at tilkøbe: selvvalgt fodbad før behandling samt indsmøring af creme på fødderne efter endt behandling.
Se under “fodbehandling/priser”: behandling ved lægehenvisning.

Lægehenvisning for nedgroede negle:

Hvis der er betændelse eller sår ved neglen, så oplys dette når klinikken kontaktes, så der kan opstartes behandling hurtigst muligt.

Hvis der er behov for bøjle behandling, tages henvisningen i brug og et behandlingsforløb opstartes.

Vi oplever desværre ofte at der er tale om en negl, hvor der ikke er behov for at påsætte en bøjle, når patienten er til behandling i klinikken.

I disse tilfælde kan henvisning fra lægen ikke benyttes, og patienten skal derfor selv betale for behandlingen, og her vil det være klinikkens pris der skal betales.
Se under “fodbehandling/priser”: del-behandling.

  • Neglen er flækket/klippet forkert, og der en en neglespids som skal fjernes fra neglefalsen.
  • Neglen er fortykket og har blot behov for at negl slibes ned i tykkelse.
  • Der er hård hud/evt ligtorne i neglefalse, som skal fjernes.

Ovenstående er ofte symptomer på tryk fra for smalt fodtøj og er blot eksempler på hvad gener i tåen kan skyldes, og vi kan derfor først tage stilling til om der er behov for bøjle og om henvisningen kan benyttes, når patienten er til behandling.
Der vil altid gives individuel vejledning til ovenstående behandlinger.

Lægehenvisning for diabetes patienter:

Alle diabetes patienter skal have foretaget en journaloptagelse og fodstatus/føletest af fødderne, udført hos en fodterapeut, for at kunne benytte sin lægehenvisning.

Denne føletest skal udføres 1 gang årligt og er med til at stratificere hvilken risikogruppe der skal benyttes.
Skæringsdatoen er den dato, patienten får foretaget fodstatus og 1 år frem.

Der vil altid være tilskud til føletesten, men resultat fra testen, kan det varierer i hvor mange fodbehandlinger patienten kan få tilskud til.
Oplys venligst om det er første besøg til fodterapi mhp diabetes henvisning, eller om du har været til fodterapi tidligere, og tidligere har fået foretaget en føletest/fodstatus af fødderne.